Politica de confidentialitate

SC BELLADONA ART SRL respecta confidentialitatea datelor clientilor si nu transmite pe nici o cale datele personale ale acestora. Datele sunt folosite exclusiv intern, in scopul pentru care au fost introduse (comunicare cu privire la inscrierile participantilor) si pentru informari comerciale referitoare la siteul http://www.belladonart.com

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, http://www.belladonart.com are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra sau o alta persoana. Scopul colectarii datelor cu caracter personal este de a indeplini obligatiile legale de facturare pentru participantii si clientii activitatilor – organizate de catre SC.BELLADONART.SRL, precum si pentru a trimite un newsletter periodic cu privire la activitatea Belladona Art.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata prin posta pe adresa societatii noastre.